Hitta hit

Till Sättra tar man sig bäst med bil. Oturligt nog stannar närmaste buss 5 km från området (Sättra vägskäl), men vägarna är även vackra att cykla på och riktigt populära motorcykelleder under sommarhalvåret.

Vägbeskrivning från Brottby:
Kör på väg 268 österut, ca 4 km.
Sväng höger mot Brollsta GK. Följ vägen förbi Långsjön, Ekskogen och Älgeby.

Väl i Sättra – sväng vänster in i området och uppför en brant backe. Följ vägen ca. 500 meter. Sättra golf- och bouleklubb finns på på höger sida mellan Sättra byhus och poolen.

[google maps]