Sponsor

Utöver våra fantastiska sponsorer som finns längst ner på hemsidan är vi även sponsrade av:

EKEBY KVARN & SÅG
Anders Yttergård
Legosågning & Hyvling
Försäljning av byggmaterial.
Tel:0176-26 30 57

 

BLI SPONSOR:

Vill du bidra genom sponsring till Sättra Boule- och golfklubb? Här nedan finns information om hur vi arbetar med sponsring.

Definition av sponsring:

Sponsring är associationsmarknadsföring:
”En affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning.”
Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter, där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association med ett evanemang, person, organisation, förening, projekt, etc…
Källa: Sponsringsföreningen

Sponsoravtal mellan oss:

Sponsring är en affärsöverenskommelse, och ska som andra affärsavtal tecknad ned.
Avtalet ska tydligt ange de olika parternas åtagande, och vad som händer om detta inte efterlevs.
Avtal minimerar risken för missförstånd, saker kan tas för givna, detaljer kan glömmas bort.
Förenklar då kontaktpersoner byts ut.
I avtalet ska syften och mål framgå så att parterna under och efter avtalet ska kunna följa upp och utvärdera resultaten.
Avtalet behövs för att företaget ska kunna få skatteavdrag för de delar av insatserna.

Du är välkommen att kontakta Peter Nyberg om du vill diskutera fram en  sponsringslösning som gagnar din affär.

p.nyberg@outlook.com